Доверете ни се
Актуални програми, модерно съдържание и сертифицирани преподаватели.
Курсове
Начало: при запитване
Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност
Научете още
Начало: при запитване
Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност
Научете още
Без изображение
Начало: всяка сряда
Обучение за придобиване на карта за квалификация на водача
Научете още
Без изображение
Начало: при запитване
Практическо обучение по пътна безопасност
Научете още
Начало: при запитване
Обучение за превоза на опасни товари по шосе АДР
Научете още
Без изображение
Начало: всяка събота
Практическо обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985.
Научете още
Без изображение
Начало: всеки петък
Укрепване и обезопасяване на товарите. Практическо обучение.
Научете още
Без изображение
Начало: всеки четвъртък
Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника)
Научете още
Платформа за дистанционно обучение
Учете лесно, със собствено темпо и време.
Към платформата