Доверете ни се
Работим с Вас за Вашия успех.
За нас
ТРАНСАРЕНА е създадена като платформа, която предоставя услуги на транспортните компании у нас.

Обучение и квалификация, оценка на професионалните водачи, издателска дейност, правно съдействие по всички казуси и търговски спорове, свързани с автомобилните превози на товари, представителство във Франция, заплащане на пътни такси, възстановяване на ДДС, и др.

ТРАНСАРЕНА има изградени традиции в професионалното обучение на кадрите, ангажирани в логистичната и складовата дейност. Притежаваме дългогодишни партньорски отношения с водещи компании, развиващи своята дейност на територията на цялата страна.
ТРАНСАРЕНА е пълноправен член на Сдружението за професионално обучение в автомобилния транспорт /СПОАТ/.
Клиенти
Всички