Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност
Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност
Начало: при запитване
Дни: понеделник, вторник, сряда
Предстои
Превоз на товари

Съгласно българското транспортно законодателство квалификационните курсове за придобиване на този вид удостоверение нямат задължителен характер. Кандидатите могат да се яват директно на изпит и да придобият удостоверението за професионална компетентност. Статистиката сочи, че едва около 20% от кандидатите успяват да положат успешно изпита, без посещение на курсовете.

Практиката през изминалите години, както и дългогодишния ни опит в този вид обучение водят до извода, че тероетичната подготовка е повече от необходима. Участниците в нашите специализирани курсове получават задълбочени познания в областите, които обхваща тази професия, а именно: данъчен режим; търговско и финансово управление на предприятието, начини на плащане и финансиране, себестойност, ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на правозите, застраховки, международен регламентационен режим и др.

Разглеждат се конкретни примери от съвременната практика - процедури, правила, действия съпътстващи управлението на транспортното предприятие. Провеждаме серия от контролни изпити, които завършват с индивидуален анализ и тълкуване на резултатите. Целта ни е да Ви обезпечим с нужните познания за безпроблемното представяне на изпита пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Свържете се с нас, за да Ви предоставим пълна и точна информация за организирането и провеждането на този вид квалификационни курсове.
Моля, попълнете формата, за да заявите участие в курса. Ние ще се свържем с Вас в рамките на деня.
Заявката Ви беше изпратена успешно.
Благодарим Ви!
Възникна грешка. Моля, попълнете правилно всички полета.