Автобусни превози
Настоящият справочник обхваща в методична последователност актуалните знания, от които следва да се формира компетентността на превозвачите, опираторите и шофьорите, изпълняващи обществени, международни и за собствена сметка автобусни превози.

Изданието съдържа отговори на 474 въпроса, които са онагледени с голям брой таблици и фигури. Те представляват многообразието от нормативни изисквания, които трябва да се познават, за да се придобие удостоверение за професионална компетентност от превозвачите и карта за квалификация от шофьорите.

Разработени са и подходящи примери по някои актуални теми. В справочника са поместени и образци на основните документи, с които се налага да работят превозвачите и шофьорите на обществени, международни и за собствена сметка автобусни превози.

Нашите печатни издания могат да бъдат закупени на място в офиса на учебния център. Имате възможност предварително да заявите конкретно издание, а ние ще се погрижим да го подготвим за Вас.
15.00 лв.
Направете заявка за книга